Påmelding av utstillarar til Bygdenæringsdagane 2023


Eg/vi ynskjer å delta på Bygdenæringsdagar i Stardalen

Påmeldingsfrist: 15. mars

Kontaktpersonar:
Halvard Flatjord
halvard.flatjord@enivest.net
Telefon: 958 31 924

Andre Heggheim
andre@heggheim.net
Telefon: 481 43 674

Øysten Heggheim
oeystein_heggheim@hotmail.com
Telefon: 975 15 959

Bygdenæringsdagane i Stardalen orgnr 924 457 775

Prisane gjeld for begge dagar. Det blir ikkje gjeve refusjon om du kun ynskjer èin av dagane.