Påmelding av utstillarar til Bygdenæringsdagane 2022


Eg/vi ynskjer å delta på Bygdenæringsdagar i Stardalen

Påmeldingsfrist: 20. februar

Kontaktpersonar:
Halvard Flatjord
halvard.flatjord@enivest.net
Telefon: 958 31 924

Siri Cecilie Flatjord
siricecilie@gmail.com
Telefon: 402 17 537

Natalia Fonn
n.fonn@outlook.com
Telefon: 954 40 001

Bygdenæringsdagane i Stardalen orgnr 924 457 775


Ved påmelding gje opp antal bord .Kvart bord er 80x120 cm kr 380,-


Ved stand ute :

- Sal frå bil inntil 6 meter, kr 700,-
- Sal frå bil over 6 meter, kr 1000,-

Prisane gjeld for 2 dagar, altså både laurdag og søndag, men dersom de ønskjer utstillarplass kun ein av dagane, blir det ikkje gjeve refusjon i pris.