Opningstider


 

Opningstider hausten 2017:

 

Søndagsope:

Ope kvar søndag f.o.m. 27 august t.o.m 24 september.

Ope: 12:00-17:00.

Onsdagsmiddag:

Ope kvar onsdag f.o.m 23 august t.o.m 27 september.

Ope: 15:00-18:00.

Det blir ope fleire søndagar og onsdagar utover hausten, vi kjem med fleire datoar etter sommaren.